Вписване
4.6

Какви са таксите за доставка на пратка от САЩ?

Цените за доставка се изчисляват въз основа на тарифното тегло на пратките *

* Тарифно тегло: Тарифното тегло на пратките с въздушен транспорт се изчислява като от двете - реалното тегло (бруто тегло) или обемното тегло на пратката, се вземе предвид това, което е по-голямо. Обемното тегло се изчислява въз основа на размерите (дължина, широчина и височина) на пратката: Дължина (см) x Ширина (см) х Височина (см) / 6000. Обикновено големите предмети с леко общо тегло заемат повече пространство в самолет, отколкото малък, тежък предмет. Ето защо таксите на авиокомпаниите се определят според тарифното тегло.

Митническо оформяне при внос

При пристигане на пратките на летище „Хийтроу“ в Лондон,Великобритания, всяка от тях подлежи на митническо оформяне на вноса - това позволява пратките да се транспортират като пратки на ЕС до всяка страна в ЕС, без други митнически формалности по време на транзита или в местоназначението. След като пратките пристигнат във Великобритания, декларираната в щатски долари стойност се конвертира в британски лири по съответния валутен курс, публикуван ежемесечно от „Митници и приходи на НВ“ (митническото ведомство на Великобритания).

Нискостойностни пратки (НС) - пратки на стойност до 14.99 британски лири: Пратките на тази стойност са освободени от митническо оформяне, ДДС за внос или вносни мита. Средностойностни пратки (СС) - пратки на стойност от 15.00 до 134.99 британски лири: Отделните пратки се облагат за внос с ДДС от 20% от Статистическата стойност на пратката. Високостойностни пратки (ВС) - пратки чиято стойност надвишава 135 британски лири: Отделните пратки се облагат за внос с ДДС от 20%, плюс вносни мита в зависимост от категориите продукти, всички прилагани спрямо Статистическата стойност на съответната пратка.

Статистическа стойност: ДДС за внос и вносните мита се изчисляват въз основа на Статистическа стойност, която представлява декларираната стойност, малко завишена от „Митници и приходи на НВ“. От нашия опит досега, без това да е гарантиран фактор, средният статистически фактор е 1,04 (4% средно увеличение на обявената стойност за получаване на Статистическата стойност).

Митнически плащания за внос се образуват от ДДС за внос, вносните мита и всички други данъци върху вноса, платими от EshopWedrop към „Митници и приходи на НВ“ (митническото ведомство на Великобритания) от името на клиентите за внос на пратките във Великобритания. Те се заплащат в британски лири и същите суми без никакъв марж се въвеждат в системата на EshopWedrop за всяка пратка. След това системата преобразува сумите от британски лири в местната валута на всяка страна на местоназначение (например евро за Литва, левове за България) въз основа на официалните обменни курсове, публикувани от местната национална банка и приложими в деня на извършване на митническото оформяне по вноса, като вноските се извършват от EshopWedrop от името на клиентите. Тези митнически плащания за внос се изчисляват като суми, които клиентът трябва да плати при освобождаването на пратките, когато всяка такава пратка е заявена за крайна доставка в страната по местоназначение.

Такса обслужване за митническо освобождаване при внос: Това е такса за услуги, начислявана на клиентите от EshopWedrop за услугата по изпълнение на митническото оформление на вноса за всяка пратка. Тези такси са различни за НС, СС и ВС пратки и са в съответствие с официалния списък на тарифите, публикуван на уебсайта.

Такса за обслужване на митнически плащания при внос: Това е такса за услугата по изпълнение на митническите плащания за внос, събирана от клиентите на EshopWedrop за услугата по изпълнение на митническите плащания от името на клиента. Това са ДДС върху вноса, вносни мита и други данъци и такси върху вноса, платени от EshopWedrop (или неговите подизпълнители и назначени агенти) на „Митници и приходи на НВ“ (Митническото ведомство на Великобритания), за внасянето на всяка пратка. Тази такса представлява процент от общата сума на вносните митнически плащания, направени за всяка пратка, с таксуване на минимална сума, в съответствие с официалния списък на тарифите, публикуван на уебсайта.

ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА: Всяка пратка са обработва отделно. Това означава, че митническите процедури по вноса се прилагат отделно за всяка пратка. При повече от една пратка за един и същ клиент, консолидирани в една обща доставка, пристигаща на лондонското летище „Хийтроу“ във Великобритания, при определяне на митническата категория на всяка от пратките (пратка с ниска стойност, или пратка с висока стойност) се взема предвид сумарната стойност на всички пратки за този клиент. Например, независимо от индивидуалните стойности, две пратки, всяка с цена по 10 лири, ще се считат за пратки със средна стойност - това е в резултат на тяхната сумарна стойност от 20 лири и ще бъдат митнически оформени в съответствие с таксите за митнически плащания и услуги за внос на средностойностни пратки, както е посочено по-горе.

Изчислете ДДС ТУК

Изчислете търговските тарифи ТУК

Използвайте Калкулатора на EshopWedrop ТУК

Има ли максимално ограничение за таксуваното тегло на пратката?

Да, 1000 кг.*

Има ли максимално ограничение за обявената стойност на пратката? Максимална обявена стойност на пратка: 2500 щатски долара * * Ако Вашата пратка превиши някое от тези ограничения, преди да я поръчате, моля свържете се с нашия екип и някой от представителите на нашите клиенти ще Ви посъветва, каква е процедурата, която трябва да следвате. Само пратките в рамките на тези ограничения се считат за Пратки, така както са дефинирани в нашите Общи условия, и към които са приложими тарифите и всички останали условия. Всяка пратка, надхвърляща което и да е от тези ограничения, трябва да бъде съгласувана със специални условия и тарифи, съгласувани допълнително.

Предлага ли се услугата на фирми или само на потребители (частни лица)?

Услугата може да се използва и от фирми, но е много важно да се разбере, че митническото оформяне на вноса във Великобритания се извършва по електронен път и общо за цялата партида, състояща се от всички пратки, консолидирани в един транспорт. Поради това не можем да предоставим митническа декларация за внос за всяка отделна пратка, както обикновено се изисква от фирмите като съпътстваща документация за ДДС за внос или вносните мита, платени при оформянето на вноса. Горепосоченото се прилага за всички пратки, дори и за тези за потребители (частни индивидуални клиенти) – не се създава отделна митническа декларация за внос за отделните пратки и не сме в състояние да предоставим на клиентите съпътстваща документация за ДДС за внос или вносни мита, платени за отделните пратки.

Контакти

Имате още въпроси? Обадете ни се, екипът ни ще се радвам да ви помогне

С използването на уебсайта на Eshopwedrop Вие приемате използването на бисквитки Прочети повече

General Registration Jan 2021
General Registration Jan 2021
Моля, изчакай да потвърдим пошенския код